Tavolinë Futbolli MS-202

Prodhuesi: Turki
Importues për Kosovë: Bestwey
Mekanike.
Me Zhitona.