Tavolinë Futbolli Me Xham

Prodhuesi: Itali
Importues për Kosovë: Bestwey